Donors 2011-2012

 • Abhinandan T N
 • Ananya Aigal C
 • Anil Kumar
 • Anupama S
 • Aparna George
 • Aravind Doss
 • Arjun S
 • Arvind Jade
 • C V Jayaleela
 • Cherian Joseph
 • Deepa Shah
 • Diana Joseph
 • Gaurav Rajaram
 • Georgina Thomas
 • Gita Shah
 • Harshal Anil Tupsamudre
 • Inner Wheel Club of Bangalore South
 • Jemy Joseph
 • Jitesh M R
 • John Gancar
 • Joshua Paulose
 • Judi Fleischer
 • Kavitha Shankar
 • Kris Gopal
 • Lovelyn Puri
 • Mahantesh S T
 • Mayura Gnaneshwar
 • Meghana S
 • Mohan R Y
 • Niroop Reddy Gunupati
 • Nishanth Pandith
 • Padmini R
 • Pradeep B G
 • Prasuna Palaru
 • Preethi Gupta
 • Preethi Srinivasan
 • Prithvi Kumar P
 • Radha Katta
 • Rahul Singh
 • Rajesh Paulose
 • Rakesh C
 • Ramya Rajagopalan
 • Ranjani Rao
 • Ravi Shankar
 • Reshma Pais
 • Roopa N
 • Roopa Naidu
 • Sandhiya Krishnasamy
 • Sergius Barretto
 • Silke Werth
 • Sridhar Dixit
 • Srinivasan Laxman
 • Stella Joseph
 • Suman C Meti
 • Sunita Menon
 • Supreetha S
 • Susan Carlson
 • Theresa Joseph
 • Trina Vithayathil
 • Varsha Patel
 • Vasudev Sarpeshkar
 • Veena Upadhya
 • Vibha Diwakar
 • Vikram M K
 • Vinita Suryanarayana
 • Vinoo Krishnan
 • Vivek Iyer
 • Walter Fagerlund
 • Wendy Viellenave